STRUKTURA TVRTKE


 Diplomirao je strojarstvo, a nakon toga stekao i postdiplomski stupanj na institutu Chartered Institute of Marketing u Londonu, UK. Član je Upravnog odbora od 2004. godine, a predsjednikom Upravnog odbora imenovan je 2007. godine. Nadležan je za ukupno poslovanje Alkaloid Grupe.

ŽIVKO MUKAETOV

Generalni direktor/Predsjednik Upravnog odbora

Diplomirala je farmaciju, specijalist za farmaceutsku tehnologiju. Članica je Upravnog odbora od 2004. godine. Nadležna je za sve poslove proizvodnje u PC-u Farmacija.

MILKICA GLIGOROVA

Članica Upravnog odbora, Direktorica proizvodnog segmenta PC Farmacija

Diplomirani je ekonomist. Član je Upravnog odbora od siječnja 2013.godine. Odgovoran je za financijsko poslovanje društva.

VIKTOR STOJČEVSKI

Član Upravnog odbora i Finansijski direktor

Diplomirani je ekonomist. Član je Upravnog odbora od 2006.godine. Odgovoran za poslove u segmentu dioničarskih i imovinskih poslova.


GJORGJI JOVANOV

Član Upravnog odbora i Direktor dioničkog poslovanja i imovinskih poslova kompanije

Diplomirani inženjer strojarstva. Član upravnog odbora od 2007.godine. Nadležan je za ukupno poslovanje Odjela općih poslova.

KIRE ICEV

Član Upravnog odbora i Direktor odjela za opće poslove